Casa > Coneixement > Contingut
Carrega de safata de plàstic
- May 08, 2018 -

Col·locació de la safata

1. Els productes laterals rígids i rectes, com ara els contenidors de fusta, paper i metall, s'apilen en un o diversos escalonats, estirades o retràctils.

2. Els objectes de paper o cel·lulòsics es poden col·locar en una sola capa i unir-se amb corretges i segells creuats.

3. Els contenidors metàl·lics segellats i altres productes cilíndrics són de sola o de múltiples capes i es reforcen les cobertes de càrrega de fusta.

4. Cal dur a terme els productes en paper de protecció antihumitat, impermeabilització i d'altra índole, codi escalonat de productes tèxtils monocel·lular o multicapa, estructura de reforç, com ara l'augment del suport angular de l'embalatge de film de tracció o retracció, de la coberta de càrrega, etc.

5. Els béns fràgils es poden apilar d'una manera o més, afegint estructura de partició de suport de fusta.

6. Els contenidors cilíndrics o mercaderies en ampolles de metall s'han de col·locar verticalment en una sola capa per augmentar l'estructura de reforç dels marcs de càrrega i el llistó.

7. Els tipus de bosses estan entrellaçades i compactes.