Casa > Coneixement > Contingut
Material plàstic safata: introducció de polietilè (HDPE)
- May 08, 2018 -

Els avantatges de polietilè (HDPE):

Té bona resistencia al impacte i resistència al freda i és resistent a l'esquerdament estrès ambiental.

L'estabilitat química és excel·lent i la resistència de l'oli és bo.

Absorció d'aigua i petit, baixa taxa permeable, alta transmitància de vapor orgànic.

L'aïllament Elèctric és bo, i les propietats del dielèctric són excel lents en tots els rangs de freqüència.

Els desavantatges de polietilè (HDPE):

L'ús de HDPE no és alt

La resistència de l'envelliment d'HDPE és pobre i a poc a poc es torna trencadís sota l'acció de l'atmosfera, la llum i oxigen, i disminuir la seva resistència mecànica i propietats elèctriques.

A la temperatura formant, la viscositat es reduirà per l'oxidació, resultant en el canvi de color i ratlles formació.